پست های برچسب گذاری شده "صنعت نفت"

سرویس خبری صنعت نفت

توسعه همکاری بانک تجارت با فعالان صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به ظرفیت و توانمندی تخصصی شعب این بانک در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، بر آمادگی این مجممدیرعامل بانک تجارت با اشاره به ظرفیت و توانمندی تخصصی شعب این بانک در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، بر آمادگی این مجموعه برای توسعه و تعمیق همکاری با فعالان این صنعت استراتژیک کشور تاکید کرد.وعه برای توسعه و تعمیق همکاری با فعالان این صنعت استراتژیک کشور تاکید کرد.

آخرین اخبار

تصویر روز:

داغ ترین ها