پست های برچسب گذاری شده "قوانین بانکی"

سرویس خبری قوانین بانکی

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات؛ مهم ترین وظیفه رئیس هیأت مدیره بانک است

معاون نظارت با بیان اینکه ارکان حاکمیتی در نهادهای اقتصادی عهده دار بخشی از وظایف نظارتی هستند اظهار کرد: ارکان حاکمیتی در همه نهادهای اقتصادی وظایف مختلفی را برعهده دارند که بخشی از آن وظایف نظارتی است. در این باره مسئولیت و وظایف مدیران تطبیق در مقام هیأت مدیره بسیار مهم است و انتظار می رود این افراد نسبت به برخی موضوعات حساسیت بیشتری داشته باشند. چراکه ارکان نظارتی در ایجاد نظام کارآمد و سالم نقش بسزایی دارند. 

آخرین اخبار

تصویر روز:

داغ ترین ها