پست های برچسب گذاری شده "مدیر عامل بانک ملت"

سرویس خبری مدیر عامل بانک ملت

نقش موثر نظام بانکی در ارزیابی متقاضیان و تخصیص تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی

مدیرعامل بانک ملت با اشاره به اینکه بانک ها با اتکا به توان تخصصی و فنی، تمام تلاش خود را برای تخصیص بهینه منابع متعلق به مشتریان و منابع صندوق توسعه ملی انجام می دهند، گفت: نظام بانکی در ارزیابی متقاضیان و تخصیص تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی نقش موثری ایفا کرد.

آخرین اخبار

تصویر روز:

داغ ترین ها