پست های برچسب گذاری شده "کشاورزی قراردادی"

سرویس خبری کشاورزی قراردادی

تضمین تعهدات بیش از ۲۰۴ هزار پرونده «کشاورزی قراردادی» با عاملیت بانک کشاورزی

با عاملیت بانک کشاورزی و در راستای حمایت از اجرای «کشاورزی قراردادی» در کشور، در چهار ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ فرآیند اعتبارسنجی و تخصیص اعتبار تضمین تعهدات برای بیش از ۲۰۴ هزار نفر از کشاورزان معرفی شده وزارت جهاد کشاورزی انجام شد.

آخرین اخبار

تصویر روز:

داغ ترین ها